Üretim Yönetimi

Üretim Süreçlerinin Her An Takip Edilmesini Sağlar

Üretim yönetimi bir işletmenin mevcut sistemindeki malzemeleri, insan gücünü, makine kaynaklarını en uygun şekilde değerlendirerek talep gören ürünü istenilen zamanda ve maliyette üretmektir. Peki siz üretim yönetimi süreçlerinizde tüm bu kaynaklarınızı etkin kullanabiliyor, takip edebiliyor ve kritik süreçlerle ilgili anlık raporlama yaparak, kayıp – kaçakları tespit ederek risklerin önüne geçebiliyor musunuz?

Üretim Nedir?

Üretim, sözlükteki tam karşılığıyla “Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı” demektir. Üretimde, hammaddeler değiştirilir, dönüştürülür ve geliştirilir. Bunu illa ki somut olarak, bir buğdayın gerekli faaliyetler sonucu ekmeğe dönüşmesi gibi algılamamak gerekir. Ham bir fikir, ilgili zihinsel süreçleri geçirerek, daha geniş ve daha kapsamlı bir fikre, bir esere, bir projeye, bir ideale dönüşebilir. Bu da bir üretimdir. Başka bir deyişle, üretimin deyince genellikle somut üretimler anlaşılmasına karşın, üretim soyut da olabilir.

Üretim faaliyetleri, zaman içerisinde büyük miktarlarda değişim ve gelişim göstermiştir. Bu gelişim, özellikle 20. Yüzyılın ortalarından itibaren, önceki yüzyıllara oranla katlanarak artmıştır. Örneğin ilk çağlarda, yerleşik yaşamın başlamasına yol açan tarımsal üretim, yalnızca meyvenin çekirdeğinin alınıp toprağa ekilmesinden ibaretti. Ancak gelişen teknolojiyle beraber günümüzde topraksız tarım üretim yöntemleri kullanılmaktadır ve bazı uzmanlar, topraksız tarım üretiminin klasik tarım üretimine göre çok daha avantajlı olduğunu savunmaktadırlar.

 

 Üretimi Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Yukarıda verdiğimiz tarım örneğinden yola çıkarak, üretimi etkileyen en önemli faktörün teknoloji olduğunu söyleyebiliriz. Teknoloji, ihtiyaçlarımızı, tercihlerimizi ve isteklerimizi şekillendirdiğinden, neyin üretilip neyin üretilmeyeceğine, üretimine karar verilen ürünün nasıl üretileceğine, üretimi planlanan ürünün nasıl dağıtımının sağlanacağına yön verir. Örneğin, pek çok insan, ürünlerini e-ticaret sitelerinden daha indirimli şekilde almayı ve direkt olarak ürünün kapılarına gelmesini tercih ediyor. Hal böyle iken, yeni bir kitapçı zinciri üretimine geçmek yerine web tabanlı bir kitap satış sitesi oluşturmak çok daha mantıklı olacaktır.

 

Üretim Yönetimi Nedir?

Üretim yönetimi ise, elde edilecek ürünün tespiti, tasarımı, geliştirilmesi; üretimde kullanılacak ham maddelerin seçimi, üretim sürecinin işleyişinin tasarımı, dağıtım pazarının belirlenmesi, tedarik zinciri, günün teknolojilerine uygun hareket, müşteri portföyü hazırlama, kalite kontrol gibi kavramların birleşimiyle oluşan kapsamlı bir kavramdır. Başka bir deyişle, üretim yönetimi, bir ürünün yaşam döngüsüne yol gösteren, o ürünün planlamasından geliştirilmesine, üretilmesinden dağıtımına her aşamasına rehberlik eden bir çeşit faaliyetler bütünüdür.

Eğer üretime, girdilerden çıktı elde edilmesi dersek, üretim yönetimi de bu sürecin planlamasıdır. Bu nedenle daha iyi bir üretim yönetimi, temelde daha iyi bir planlamayla mümkün olur.

Günümüzde şirketler ve kuruluşlar büyüdükçe, üretim yönetimi zorlaşmıştır. Bu durum, üretim yönetimi geliştirmek ve kolaylaştırmak için yeni teknolojilerin doğmasına veya var olan teknolojilerin üretim yönetimine adapte edilmesine yol açmıştır. ERP teknolojileri, bunlardan birisidir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, üretim, girdilerden çıktı elde edilmesiyken üretim yönetimi, girdilerden çıktı elde edilmesi sürecinin planlanmasıdır. Bu nedenle üretim, üreticiden çok tüketiciyle alakalıyken, üretim yönetimi üreticiyi ilgilendiren bir kavramdır.

Üretim yönetimi, doğal olarak üretimin etkilendiği gibi teknolojiden de etkilense de, onu etkileyen temel birkaç unsur daha vardır. Teknolojiden sonra üretim yönetimini etkileyen unsurların en önemlisi, organizasyonun yapısıdır. Örneğin, her ne kadar uygun bir üretim yönetimi ile üretim esnasında kullanılabilecek bütçe azaltılabilse de, küçük çaplı kuruluşların (örneğin start-upların) büyük ve kurumsal firmalar ile benzer faaliyetlerde bulunamayacağı aşikardır. Benzer tedarik zincirleri, benzer pazarlama taktikleri, benzer kalite kontrol yöntemleri de kullanmazlar.

 

 

Üretim Yönetimi Neden Önemlidir?

  • Daha Az Maliyet

Yukarıda da değindiğimiz gibi, etkili bir üretim yönüyle maliyetten oldukça fazla miktarlarda tasarruf edilebilir.

  • Değişime Kolay Adapte Olma

Etkili bir üretim yönetimi sayesinde, hızla değişen müşteri taleplerine doğru bir manevra ile karşılık verilebilir. Çünkü ürün yöneticisinin önünde detaylı bir şekilde hazırlanmış bir plan olduğundan, o planın hangi aşamasını hangi şekilde değiştirirse müşterinin değişmiş talebine daha güzel uyum sağlayabileceği daha net şekilde görülür.

Burada değinilmesi gereken bir nokta da, değişimin sürekliliğidir. Eski bir deyişle, değişmeyen tek şey değişimdir. Bunu en iyi, müşteri taleplerinde gözlemleyebiliriz. Ve değişime ayak uydurmak kolay bir meziyet değildir, uygun bir yönetim stratejisi şarttır.

  • Hedefe Ulaşmayı Etkin Kılar

Nihai hedefi, kendisinden daha küçük parçalara böler. Örneğin pazarlama, finans, insan kaynakları, ar-ge planlamaları ayrı ayrı yapılır. Bunu dışında nihai hedefe varana kadar ufak tefek hedefler daha koyar. Örneğin, esas ürünün ortaya çıkması  bir sene sonrasına ait ise önce 3 ay sonra, ardından 6 ay sonra bitmesi gereken işler planlanır. Bu sayede hem geleceğe yönelik daha berrak planlamaların yolu açılır, hem de değişen müşteri taleplerine yanıt vermek kolaylaşır.

  • Daha Gelişmiş Bir Rekabet Ortamı Sayesinde İnovasyonu Arttırır

Daha fazla doğru üretim yönetimi uygulayan firma demek, daha fazla bilinçli rekabet anlamına gelir. Bilinçli rekabet ortamının olduğu bir piyasada ise herkes benzer eğitimlerden geçtiği, benzer yaklaşımlarda bulunduğu ve benzer stratejileri uyguladığından dolayı üzerine bir şeyler katmayarak öne çıkmak çok zordur. Bu durum, değişim ve yeniliğin önünü açar, İnovasyonu hızlandırır. Uzun vadede daha gelişmiş bir pazar ortaya çıkarır.

 

Üretim Yönetiminin İşletmelere Avantajları Nelerdir?

Yukarıda değindiğimiz her şeyi özetleyecek olursak, işletmelerin değişime kolay adapte olabilmesi, inovasyon sağlayarak geleceğe yön vermeleri, rekabet piyasasında kendilerine yer edinebilmeleri, daha düşük maliyetler ile ürün ortaya koymaları, müşteri taleplerine kolay yanıt verebilmeleri, teknolojiyle daha çok bütünleşebilmeleri, üründen alınan verimi arttırabilmeleri ve arz-talep dengesini de göz önünde bulundurarak kaynak planlamasını yönetebilmeleri, girdi-çıktıları istatistiksel dengeye oturtturabilmeleri açısından üretim yönetimi hayati değer taşımaktadır.

 

IWorkBetter Üretim Yönetimi Modülü

IWorkBetter, sizler için her şeyi düşünmüş bir üretim yönetimi modülüne sahiptir. Anlık raporlamalarla risklerin önüne geçebilir, kaynakların etkin kullanımını tasarlayabilir ve denetleyebilir, maliyet yönetimini daha verimli hale getirebilir, neye ihtiyacınız olduğunu bir tıkla görebilir, görev dağılımlarını çalışanlar arasında kolayca yapabilir, adaptasyonu hızlandırabilir ve ilgili raporları çıkartabilirsiniz.

Üretim Talepleri

Zaman Yönetimi modülü sayesinde iş gücü planlaması önceden yapılan proje süreçlerinin de gerçekleşme oranları anlık olarak izlenebiliyor.

Üretim Emirleri

Zaman Yönetimi modülü sayesinde iş gücü planlaması önceden yapılan proje süreçlerinin de gerçekleşme oranları anlık olarak izlenebiliyor.

Malzeme İhtiyaç Planlama

Zaman Yönetimi modülü sayesinde iş gücü planlaması önceden yapılan proje süreçlerinin de gerçekleşme oranları anlık olarak izlenebiliyor.

Günlük Malzeme Tahmini

Zaman Yönetimi modülü sayesinde iş gücü planlaması önceden yapılan proje süreçlerinin de gerçekleşme oranları anlık olarak izlenebiliyor.

Hammadde Talepleri

Açılmış olan üretim emirlerinden ürün ağaçları ya da sarf malzemelerine göre laboratuvarın kullanımı için ihtiyacı olan malzeme listelerinin depo sorumlularından talep edilebildiği alanıdır.

Raporlar

Zaman Yönetimi modülü sayesinde iş gücü planlaması önceden yapılan proje süreçlerinin de gerçekleşme oranları anlık olarak izlenebiliyor.

Üretim yönetiminde amaç, üretim sürecinde gereksiz israflardan kaçınmak, mevcut değerleri kusursuz bir şekilde kullanarak şirket karlılığını artırmaktır. Bu sebeple üretim yönetimi yapan firmaların bir üretim yönetimi yazılımı kullanması günümüz dijital dünyasının rekabet koşullarından dolayı kaçınılmazdır. Böylece yaşanan gecikmeler ve aksaklıkların anlık olarak farkına varılabilir, alınması gereken kararları, alınacak tedbirleri ve yapılması gereken müdahaleleri gecikmeden yapılabilir, işlerin kontrolden çıkmasını engellemiş olursunuz.

 

 

Başarılı bir üretim yönetimi için planlama kadar önemli olan bir diğer konu da üretim yönetimi yazılımınızın özellikle satış yönetimi, satın ama yönetimi ve stok ve sevkiyat yönetimi süreçlerini takip ettiğiniz yazılımlarla bir bütün olarak çalışmasıdır. Proje yönetiminden, tedarik zincirine tüm süreçler gerçek zamanlı izlenebilir ve anlık raporlanabilir olmalıdır.

 

 

 

iWorkBetter ERP İle Dijital Fabrikalar

iWorkBetter ERP Üretim Yönetimi Modülü her türlü üretimin iş gücü ve makine kapasitesi bazında planlanmasını ve üretim iş emirlerini açarak bütünleşik bir yapı içerisinde üretim süreçlerinizi yönetebilirsiniz. Her bir üretim sürecinin adım adım tanımlanmasını, üretim reçetelerinin oluşturulmasını, makina parkının tanımlanmasını sağlar ve üretim süreçlerinin her an takip edilmesine imkan verir. Etkin raporlama araçları sayesinde, arzu ettiğiniz tarih aralığında, ilgili kullanıcı ve iş emri bazında raporlar alarak gerekli kontrol ve performans ölçümlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

iWorkBetter ERP Üretim Yönetimi Modülü ile, malzeme ihtiyaç planlamanızı etkin bir şekilde yapabilir, günlük malzeme tahminini anlık olarak alabilir, üretim iş emirlerini oluşturabilir, gerekli süreçlerini tanımlayabilir, üretim reçetelerini düzenleyerek makine tanımlanmasını sağlar ve her an takip edebilirsiniz. iWorkBetter Üretim Yönetimi Modülü hakkında daha detaylı bilgi edinmek için  demo talep edebilirisniz.