STOK VE SEVKİYAT YÖNETİMİ MODÜLÜ

Sevkiyatların Planlı ve Zamanında Gerçekleşmesini Sağlar

Stok ve Sevkiyat Yönetimi adından da anlaşılacağı üzere rekabetin yüksek olduğu piyasa koşullarında hızı ve gelişmiş teknolojilerle yönetildiği taktide, firmanızı performans ve hizmet konularında öne geçirecek olan önemli bir operasyonel süreçtir.

Etkin Stok ve Sevkiyat Yönetimi ile depo ve lojistik kaynaklarınızın verimliliğini arttırarak, operasyonlara ilişkin tüm maliyetleri düşürülebilirsiniz.

Malzemeler

İşletmenizde kullanılan tüm malzemelerin sistemde oluşturulup yönetildiği alandır. Burada sadece satış ya da üretim amaçlı kullanılan malzemeler değil, aynı zamanda satın alınan ve demirbaş olarak kullanılan malzemeler de ilgili tipine göre tanımlanarak kaydedilir.

Depolar

Bu alanda işletmenize ait olan tüm depoları sistem üzerinde tanımlayabilirsiniz. Bu sayede belli bir malzeme için hangi depoda ne kadarlık stok bulunduğunu anlık olarak takip edebilirsiniz.

Hareketler

Aynı zamanda ticari araçlarınızı da birer depo olarak tanımlayabilir, bu sayede hareket halindeki stoklarınızı da izleyebiliyor olursunuz.

Rezerveler

Depolarınızda stok olarak bulunan her malzeme tüm müşterileriniz için uygun durumda olmayabilir. Bu alanda henüz sevkiyatını yapmadığınız ancak belli müşterilerin talepleriyle doğru orantılı olarak rezerve ettiğiniz malzemleri yönetebilirsiniz.

Seri / Lot Takibi

Malzemeleriniz üzerinde seri / lot takibi yapabildiğiniz alandır. Belli bir seride ürettiğiniz malzemelerin tümünü takip edebilir, o seride üretilen ya da sevk edilen malzemeleri kolayca tespit edebilir, geriye dönük olarak işlemler yapabilirsiniz.

Numune Takibi

Müşterilerinize numune olarak ticari bir değer taşımadan sevk ettiğiniz malzemeleri takip edebildiğiniz alandır.

Fiyat Listeleri

Sisteminizde satış amaçlı oluşturulmuş olan her bir ürünün belirli zaman aralıklarında, belirli müşteri, müşteri tipi, coğrafi bölge ya da tabela fiyatı bazında satış fiyat listelerini oluşturup yönetebilmenizi sağlayan alandır.

Sevkiyat Planlama

Belirli zamanlar için sevkiyatlarınızı planlayabildiğiniz alandır. Depolarınızdaki stok durumuna, satın alma takibinize ve üretim planlamanıza göre sevkiyat planlamalarınızı oluşturabilir, herhangi hata yapmadan müşterilerinize doğru bilgiler verebilmenizi sağlar.

Mal Kabul / İrsaliye

Stoklara gelen malzemelerin sisteme girişi için kullanılanılan alandır.

Stok Sayımı

Sistem üzerinde tutulan stok miktarıyla fiziksel olarak depolarda bulunan stokların eşleştirilmesi amacıyla kullanılan bölümdür. Bu alan sayesinde sistem üzerinde gösterilen stoklar işletmenizdeki fiziksel stok miktarlarını doğru şekilde yansıtır.

Depolar Arası Transfer

Depolar arasındaki hareketleri yönetebildiğiniz alandır. Bu sayede stoklarınızı etkin bir şekilde yönetebilir, coğrafi konumlarına göre hangi stoktan hangi malzemelerin kullanılabileceğini belirleyebilirsiniz.

iWorkBetter ERP Stok ve Sevkiyat Yönetimi Modülü, satış, satın alma, üretim ve proje yönetimi modülleri başta olmak üzere tüm iWorkBetter ERP ekosistemi birbiri ile entegre çalışır, etkin raporlama araçları sayesinde yapacağınız analizler sonucunda stok, iş gücü maliyetlerini ve stok kayıplarını belirgin bir biçimde azaltmanız konusunda firmanıza yardımcı olur.

iWorkBetter ERP Stok ve Sevkiyat Yönetimi Modülü sevkiyatların planlı ve zamanında gerçekleşmesi, depolardaki stok durumunun anlık olarak takibini sağlar. Detaylı bir şekilde düzenlenen malzeme kayıtları üzerinden tüm depolardaki stok durumunun anlık olarak izlenebilmesini, malzeme bazında özel fiyat listeleri oluşturulabilmesini, ürün ağaçları ile montajı, üretimi yapılan veya sistem oluşturarak satılan ürünlerin stok hareketlerinin kolaylaştırılmasını sağlar. Depolar arası hareketler, stok sayımı, rezerve ve lot listeleri de stok fonksiyonu içinde yer almaktadır.

iWorkBetter ERP Stok ve Sevkiyat Yönetimi Modülü ile malzemelerinizi detaylı şekilde oluşturup kolayca yönetebilirsiniz. iWorkBetter ERP Stok ve Sevkiyat Yönetimi modülü, belirlediğiniz seviyenin altına düştüğünüzde sizi uyarmaktadır.

iWorkBetter ERP Stok ve Sevkiyat Yönetimi Modülü ile malzemelerinizi, depolarınızı, hareketlerinizi, rezerve listelerinizi, seri/lot takiplerinizi, fiyat listelerinizi, ürün ağaçlarınızı, sevkiyat planlamalarınızı, mal kabul / irsaliye süreçlerinizi, stok sayımlarınızı, depolar arası transfer taleplerinizi, stok çıkışlarınızı, stok sarf fişlerinizi, konsinye takiplerinizi, rayiç fiyatlarınızı ve depo konum işlemlerinizi sistem üzerinden kolaylıkla takip edip yönetebilmenizi sağlamaktadır.