Muhasebe ve Finans Yönetimi

Finansal durum, alacaklar, ödemeler, ve nakit akışı her yerden anlık olarak izlenebilir

Muhasebe programı, finans süreçleri ile ilgili takip edilen işlerin kolaylaştırılması ve hata riskinin ortadan kalkması açısından şirketler için olmazsa olmaz bir yazılımdır. Ancak zamanla şirket içerisinde diğer yapılardan kopuk çalışan bu muhasebe yazılımları, muhasebe departmanlarının birer kayıt departmanı haline gelmesine sebep olmuştur. Oysa tercih edilen muhasebe programı ekosistemin bir parçası olarak çalışırsa, hem her bir departman bir diğerini kontrol edeceğinden hata riski ortadan kalkar hem de çalışanlar aynı işleri tekrar tekrar farklı yazılım ya da formlara kaydetmek zorunda kalmazlar. Böylece muhasebe yazılımı ile bir bütün olarak çalışan ERP sistemi kullanmanın en büyük avantajlarından olan zaman maliyetini de oldukça azaltmış olursunuz.

Finans Hareketleri

iWorkBetter muhasebe ve finans yönetimi modülü ile işletmenin her türlü finans hareketi kolayca yapılabilir ve anlık olarak izlenebilir. Gelen giden paraların kaydı yapılır.

Nakit Akışı

Gelecek ve gidecek paraların zamanlarının planlanması ve oluşabilecek sıkıntıların önceden öngürülebilmesi ve risklerin yönetilebilmesini sağlar.

Banka Hesapları

Çalışılan banka ve şubeleri ile o şubede bulunan vadesiz, vadeli, kredi, teminat, kredi kartı gibi bütün hesapların tanımlanıp izlenebildiği alandır.

Faturalar

Gelen ve giden faturaların ayrı ayrı ekranlarda olmadan tek bir grid altında görüntülenebilir olmasını sağlayan, faturaların fiziki halleri taranarak ilgili kayıtla eşleştirilerek sisteme kaydedilebilir.

Fatura - İrsaliye Giriş

Gelen irsaliyelerin mal kabulu yapıldıktan sonra otomatik olarak oluşan “gelen irsaliyeler” ekranıdır.

Fatura - İrsaliye Çıkış

Satılan malzeme/hizmetlerin sevk işlemi yapıldıktan sonra otomatik olarak oluşan “giden irsaliyeler” ekranıdır. Yine fatura ilgili kayıt altına taranarak eklenebilir.

Raporlar

Finansla ilgili cari hareket, proje finans özeti, vadesi gelen/geçen alacaklar, bütçe, nakit akışı gibi raporların alınabildiği alandır.

Resmi Muhasebe

Muhasebe fişlerinin oluşturulup yevmiye defteri, nizam, defter-i kebir, envanter defter, BA/BS formları gibi resmi süreçlerin yürütülmesini sağlar.

Teminatlar

Gelen ve giden teminatların kayıt edilerek, komisyon ödeme planları ve teminat bitiş zamanlarını takip etmeyi sağlar.

Krediler

Alınan kredilerin kayıt edilerek ödeme planının oluşturulması, kredi sözleşmesinin izlenmesi ve kredi ödeme planından nakit akışına bilgi göndermeyi sağlar.

Kredi Kartları

Şirket adına alınmış olan şirket kredi kartlarının tanımlandığı, kimde olduğu, harcama hareketleri, hesap ekstreleri ve bakiye bilgilerinin anlık olarak izlenebilmesini sağlar.

Çekler

Gelen ve giden çeklerin kayıt edildiği, nakit akışı ile eşleştirildiği, çek hareketlerinin izlendiği alandır.

Toplu Çek Çıkışı

Tahsile ya da teminata birden fazla çekin seçilerek tek bordroda gönderilebilmesini sağlar.

Kasalar

Nakit kasalarının tanımlanıp sorumlularının atandığı ve hareketlerinin izlendiği alandır.

Bankalar

TCMB’de tanımlı bütün bankaların TCMB sisteminden entegrasyonla alınıp listelendiği alandır. Kur bilgisi anlık olarak sisteme düşmektedir. Ayrıca toplu ödeme, DBS faturası DBS limiti kontrolü gibi işlemlerinizi banka entegrasyonları sayesinde kolayca yapabilirsiniz.

iWorkBetter ERP içerisinde yer alan Finans ve Muhasebe Yönetimi, alışılagelmiş hantal muhasebe yazılımlarından çok daha farklı, kullanışlı ve dinamik bir çalışma ortamı sunar.

İşletmenizin finansal durumunu, alacaklarını, ödemelerini, nakit akışını her yerden anlık olarak izleyebilirsiniz. Standart muhasebe yazılımları ile uzun uğraşlar sonucunda bir dolu elektronik hesap tablosunda bulunan verileri kopyalayıp, rapor olarak almanız son derece yorucu ve zordur. iWorkBetter ERP Muhasebe ve Finans Modülü sayesinde bu bilgiler çok zengin raporlama seçenekleri ile zaten parmaklarınızın ucundadır.

iWorkBetter ERP Muhasebe ve Finans Yönetimi Programı ile tüm kasa hareketleri, banka işlemleri ve fatura kayıtları kolay kullanım imkanı sunan basit ekranlar üzerinden yapılabilir. Yapılan harcamaların ve elde edilen kazançların ilgili oldukları işler ve projeler ile daha kayıt girişi esnasında ilişkilendirilebilmesi sayesinde, herhangi bir iş alanı veya tek bir projedeki gelir-gider durumunuzu ve karlılığınızı anlık olarak analiz edebilirsiniz.

iWorkBetter ERP Finans ve Muhasebe Yazılımı içinde ayrıca bütçelerinizi oluşturabilir, anlık olarak takip ve kontrollerini yapabilirsiniz. Değişik bütçe senaryoları oluşturarak (temel, iyimser, kötümser, A versiyonu, B versiyonu gibi) işlerinizin gidişatını değişik bakış açıları ile de değerlendirebilirsiniz. Nakit akışlarınızı anlık olarak izleyebilir, muhasebe fişlerini kolayca yönetebilirsiniz. Özet bütçe raporlarını anlık olarak kolay bir şekilde alabilirsiniz.

Banka entegrasyonları sayesinde toplu ödeme, DBS faturası, DBS limiti gibi zaman alan işlemleri kolayca iWorkBetter ERP Muhasebe ve Finans Yönetimi Yazılımı ile halledebilirsiniz.

e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye alt yapısı da bulunan iWorkBetter ERP ile dahili ve entegre çözümler ile şirket yönetmenin konforunu yaşayabilirsiniz.