iWorkBetter

İnsan Kaynakları Yönetimi

İhtiyaçlarınıza Uygun Personel Alımına Yardımcı Olur

Tüm işletmelerin sistematik yönetmesi gereken en önemli kaynaklardan biri olan insan kaynakları alanı günümüzde ERP sistemleri sayesinde kolaylıkla yönetilebilir ve takip edilebilir hale gelmiştir. Manuel yönetim sistemleri ile, personel evrakları, operasyon şemaları gibi dokümanları hazırlamak aynı zamanda izin ve izin onayları gibi personel ve yöneticiler arasında yönetilmesi güç olan süreçlerin takibi insan kaynakları departmanları için karmaşık ve uzun zaman alan işlemlerdir.

İş İlanları

İşletmenin ihtiyacına yönelik bir pozisyon için aranılan niteliklere göre iş ilanları tanımlayıp takip edilebilen alandır.

İş Başvuruları

Verilmiş olan bir ilana istinaden yapılan başvuruların kaydedilip takip edilebildiği alandır. Aynı zamanda ön yazı, özgeçmiş gibi ek dokümanların dijital kopyaları da ilgili kayıtlarla eşleştirilebilir.

Personel Listesi

İşletme bünyesinde çalışmakta olan tüm personellerin listesinin yer aldığı alandır. Bu bölümde her çalışana ait detaylı bilgiler dışında çalışanların projelerdeki çalışma oranları, performans takipleri, izin durumları, demirbaş zimmetleri, kurs ve seminer gibi aldıkları eğitimler ve sertifikaları gibi işletmedeki durumları ile ilgili güncel bilgiler takip edilebilir.

iWorkBetter ERP İnsan Kaynakları Yönetimi Modülü işletmenizdeki tüm personellerin bilgi ve dokümanlarını ilgili personel ile ilişkilendirip, doküman yığınları arasında vakit kaybetme gibi zorlukları ortadan kaldırarak insan kaynakları modülünde saklamanızı sağlar. Böylece nerede olursanız olun bilgilere her yerden yetki bazında erişebilmenin ve raporlayabilmenin avantajlarından faydalanabilirsiniz.

iWorkBetter ERP’nin insan kaynakları modülünde, yayınladığınız iş ilanlarına başvuru yapan adaylar için, pozisyon bazlı aday personel havuzları oluşturabilirsiniz.

Aynı zamanda adayların ön yazı, özgeçmiş gibi ek dokümanlarının dijital kopyalarını adaylar ile eşleştirerek insan kaynakları modülünde saklayabilirsiniz. Böylece iWorkBetter ERP İnsan Kaynakları Modülü, işe alım süreçlerinde karar verme ve bu süreci yönetme konusunda kolaylıklar sağlar.

 

 

iWorkBetter ERP insan kaynakları yönetimi modülü ile işletmeniz bünyesinde çalışmakta olan personellerinizin sadece özlük bilgilerini değil, projelerinizdeki çalışma oranları, performans takipleri, izin durumları, demirbaş zimmetleri, kurs ve seminer gibi aldıkları eğitim ve sertifikalar, ekstra hakları gibi firmanızdaki güncel durumları ile ilgili bilgileri saklayabilirsiniz. iWorkBetter ERP insan kaynakları modülü, güncel veya geçmiş zamanda kaydettiğiniz verilerinizi anında analiz edip rapor hazırlayabilmenize de olanak sağlar.