İnsan Kaynakları Yönetimi

İhtiyaçlarınıza Uygun Personel Alımına Yardımcı Olur

Günümüzde büyüklüğü fark etmeksizin faaliyet gösteren tüm firmalar bir şekilde insana ve o insanların yönetimine ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlar birbirlerinden farklılık gösterebilir dolayısıyla farklı insanlara ve farklı yönetim programlarına gereksinim duyabilirler. Ancak ortak olan husus şudur ki tüm şirketler bir insan kaynakları planlamasına ihtiyaç duyarlar.

 

İnsan Kaynakları Nedir?

İnsan kaynakları yönetiminin ne olduğundan ve nasıl olduğundan bahsetmeden önce insan kaynaklarının ne olduğunu açıklamakta fayda var. İnsan kaynakları, bir firmanın kurumsal yapısını oluşturan ve bütünlüğünü sağlayan birimlerden biridir ve aynı zamanda diğer birimleri birlikte tutan ve koordine eden bir köprü niteliğindedir. Her bir birimin arkasında yer alan faktörün, bireylerin firmaya ilk adım attığı andan firmadan çıktığı ana kadarki tüm adımlarının takibinden ve bireylerin verimini arttırmak için gerekli çalışma ve düzenlemelerin yapılmasından sorumludur. Çünkü unutulmamalıdır ki, şirketleri oluşturan insanlar olduğundan, insandan alınan verim ne kadar artarsa şirketten alınan verim de o kadar artar. İşte bu verimi eldeki imkanlar doğrultusunda en üst düzeye çıkartmak insan kaynaklarının görevidir.

Tüm işletmelerin sistematik yönetmesi gereken en önemli kaynaklardan biri olan insan kaynakları alanı günümüzde ERP sistemleri sayesinde kolaylıkla yönetilebilir ve takip edilebilir hale gelmiştir. Manuel yönetim sistemleri ile, personel evrakları, operasyon şemaları gibi dokümanları hazırlamak aynı zamanda izin ve izin onayları gibi personel ve yöneticiler arasında yönetilmesi güç olan süreçlerin takibi insan kaynakları departmanları için karmaşık ve uzun zaman alan işlemlerdir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan kaynakları biriminin görevlerine iş başvurularını inceleme, mülakatları sağlama, işe alım, işten çıkarma, disiplin raporlarını düzenleme ve takibi, mobbing ve iş psikolojisi konularında çalışanları bilgilendirmek ihtiyacı olan çalışanlara yardımcı olmak, bordro düzenlemesi yapmak örnek gösterilebilir. İnsan kaynakları yönetimi, işte bu yapıyı profesyonelce yönetmeye ve verimlileştirmeye odaklanır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Neden Önemlidir?

Görevleri bu kadar kapsamlı ve çeşitli olunca, aynı zamanda şirketin mihenk taşı konumunda olunca, insanları ve insan kaynaklarını yönetmek için zamanla çeşitli yöntemlere ve teknolojinin de gelişmesiyle beraber süreç yönetimini hızlandırmak adına insan kaynakları yönetim programlarına ihtiyaç duyulmuştur. ERP yazılımları, ihtiyaç duyulan kurumsal kaynak planlamasını sağlamanın en kolay ve en bilinen yöntemidir.
Uygun ve doğru bir insan kaynakları yönetimi için işletmenin özelliklerini ve ihtiyaçlarını iyi belirlemek ve o doğrultuda bir ERP yazılımı seçmek hem verimlilik hem de bütçe açısından oldukça önemlidir. Şirketin büyüklüğü, türü, çalışma yöntemi, departmanları, çalıştırdığı insan sayısı gibi özellikler ERP yazılımı seçilirken dikkat edilmesi gereken faktörlerdendir.
ERP Yazılımları, yeteneği, zekayı, belli alanlardaki uzmanlıkları ölçmez ancak kağıt işleri, zorunlu evraklar, takibi gereken durumlarla alakalı kurumsal bir hafıza yaratarak insan kaynaklarının asıl görevine, çalışanların yeteneklerini analiz ederek doğru eğitim ve yönlendirme uygulama görevine ayıracağı zamanı arttırarak daha verimli işlerin üretilmesini sağlar.
Tabii ki her ERP yazılımı birbirinin aynısı değildir. Farklı özelliklere sahip farklı şirketler tarafından farklı depolama amaçlarıyla kullanılabilirler. İşte bu nedenle, kendinize ve firmanıza en uygun ERP yazılımını seçmeniz hem işlevsel hem de ekonomik açıdan oldukça önem taşır.

 

 

 

İş İlanları

İşletmenin ihtiyacına yönelik bir pozisyon için aranılan niteliklere göre iş ilanları tanımlayıp takip edilebilen alandır.

İş Başvuruları

Verilmiş olan bir ilana istinaden yapılan başvuruların kaydedilip takip edilebildiği alandır. Aynı zamanda ön yazı, özgeçmiş gibi ek dokümanların dijital kopyaları da ilgili kayıtlarla eşleştirilebilir.

Personel Listesi

İşletme bünyesinde çalışmakta olan tüm personellerin listesinin yer aldığı alandır. Bu bölümde her çalışana ait detaylı bilgiler dışında çalışanların projelerdeki çalışma oranları, performans takipleri, izin durumları, demirbaş zimmetleri, kurs ve seminer gibi aldıkları eğitimler ve sertifikaları gibi işletmedeki durumları ile ilgili güncel bilgiler takip edilebilir.

iWorkBetter İnsan Kaynakları Yönetimi Modülü ve Avantajları;

işletmenizdeki tüm personellerin bilgi ve dokümanlarını ilgili personel ile ilişkilendirip, doküman yığınları arasında vakit kaybetme gibi zorlukları ortadan kaldırarak insan kaynakları modülünde saklamanızı sağlar. Böylece nerede olursanız olun bilgilere her yerden yetki bazında erişebilmenin ve raporlayabilmenin avantajlarından faydalanabilirsiniz.

iWorkBetter ERP’nin insan kaynakları modülünde, yayınladığınız iş ilanlarına başvuru yapan adaylar için, pozisyon bazlı aday personel havuzları oluşturabilirsiniz.

Aynı zamanda adayların ön yazı, özgeçmiş gibi ek dokümanlarının dijital kopyalarını adaylar ile eşleştirerek insan kaynakları modülünde saklayabilirsiniz. Böylece iWorkBetter ERP İnsan Kaynakları Modülü, işe alım süreçlerinde karar verme ve bu süreci yönetme konusunda kolaylıklar sağlar.

 

 

 

iWorkBetter ERP insan kaynakları yönetimi modülü ile işletmeniz bünyesinde çalışmakta olan personellerinizin sadece özlük bilgilerini değil, projelerinizdeki çalışma oranları, performans takipleri, izin durumları, demirbaş zimmetleri, kurs ve seminer gibi aldıkları eğitim ve sertifikalar, ekstra hakları gibi firmanızdaki güncel durumları ile ilgili bilgileri saklayabilirsiniz. iWorkBetter ERP insan kaynakları modülü, güncel veya geçmiş zamanda kaydettiğiniz verilerinizi anında analiz edip rapor hazırlayabilmenize de olanak sağlar.

 

Bunların yanı sıra;  iWorkBetter ERP insan kaynakları yönetimi modülü ile;

Organizasyon Şemaları, Personel Vekilleri, Eğitim & Seminerler, Sağlık Takibi, Kaza ve Olay Takibi,Önemli Evraklar, Ekstra Haklar, Personel Değerlendirme, Personel İzin Takibi ve daha pek çok İnsan Kaynakları süreçlerinizi tek bir platformdan kolaylıkla yönetebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Modülümüzü daha detaylı incelemek isterseniz lütfen demo talep ediniz.