iWorkBetter

İnsan Kaynakları Yönetimi

İhtiyaçlarınıza Uygun Personel Alımına Yardımcı Olur

İnsan kaynakları süreçlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetir. Çalışan verileri tarihsel olarak yönetilir, performans analizleri, demirbaş zimmetleri, izin hakları konularını takip eder.

İş İlanları

İşletmenin ihtiyacına yönelik bir pozisyon için aranılan niteliklere göre iş ilanları tanımlayıp takip edilebilen alandır.

İş Başvuruları

Verilmiş olan bir ilana istinaden yapılan başvuruların kaydedilip takip edilebildiği alandır. Aynı zamanda ön yazı, özgeçmiş gibi ek dokümanların dijital kopyaları da ilgili kayıtlarla eşleştirilebilir.

Personel Listesi

İşletme bünyesinde çalışmakta olan tüm personellerin listesinin yer aldığı alandır. Bu bölümde her çalışana ait detaylı bilgiler dışında çalışanların projelerdeki çalışma oranları, performans takipleri, izin durumları, demirbaş zimmetleri, kurs ve seminer gibi aldıkları eğitimler ve sertifikaları gibi işletmedeki durumları ile ilgili güncel bilgiler takip edilebilir.