Dokümantasyon Yönetimi

Etkin Kalite Yönetimi İmkanı Sağlar

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, firmalar halen dokümantasyon yönetimini sağlamak amacıyla bazı geleneksel yöntemler kullanmaktadır. Verilerin fiziksel arşiv olarak ya da herhangi bilgisayarda saklanması bir dokümantasyon yönetim sistemi değildir. Bu tarz yöntemlerle yönetilmeye çalışılan, yani veri tabanları ile desteklenmeyen, manuel yöntemlerle idare edilemeye çalışılan doküman yönetim sistemleri oldukça yetersiz kalmaktadır. Bu durum ise firmalarda zaman ve veri kayıplarına sebep olmaktadır. Bütün bunların önüne geçip firmanızda nitelikli bir doküman yönetim sistemi oluşturabilmeniz için önemli olan, dokümana hızlı bir şekilde ulaşılmasına olanak sağlayan ve bunun yanı sıra tüm süreçler ile ilişkilendirilebilen bir dokümantasyon yönetimi yazılımı kullanılmasıdır.

Dosya Yönetimi

Zaman Yönetimi modülü sayesinde iş gücü planlaması önceden yapılan proje süreçlerinin de gerçekleşme oranları anlık olarak izlenebiliyor.

Dosyalar

Zaman Yönetimi modülü sayesinde iş gücü planlaması önceden yapılan proje süreçlerinin de gerçekleşme oranları anlık olarak izlenebiliyor.

Bilgi Paylaşım Listesi

Zaman Yönetimi modülü sayesinde iş gücü planlaması önceden yapılan proje süreçlerinin de gerçekleşme oranları anlık olarak izlenebiliyor.

Dosya Türleri Tanımları

Zaman Yönetimi modülü sayesinde iş gücü planlaması önceden yapılan proje süreçlerinin de gerçekleşme oranları anlık olarak izlenebiliyor.

Dokümantasyon Raporu

Zaman Yönetimi modülü sayesinde iş gücü planlaması önceden yapılan proje süreçlerinin de gerçekleşme oranları anlık olarak izlenebiliyor.

Diğer Raporlar

Zaman Yönetimi modülü sayesinde iş gücü planlaması önceden yapılan proje süreçlerinin de gerçekleşme oranları anlık olarak izlenebiliyor.

Dokümantasyon yönetim sistemi firmaların tüm organizasyon yapısı ile bir bütün halinde olmalıdır. Finans süreçlerini, insan kaynaklarını hatta projeyi yönetirken, üretilen tüm dokümanların ilgili finans işlemi, personel ya da proje ile ilişkilendirilebiliyor olması, müşteri ve tedarikçi yönetimi süreçlerinde teklif, sözleşme, fatura gibi değerli dokümanların her an kolayca ulaşılabilir olması, iş akışlarının aksamaması ve sürdürülebilirlik açısından son derece büyük önem arz etmektedir.

 

İWORKBETTER ERP DOKÜMANTASYON YÖNETİM SİSTEMİ FİRMANIZA NE SAĞLAR?

 

iWorkBetter ERP’nin dokümantasyon yönetim sistemi, sistemin içerisine aktardığınız veya sistemde ürettiğiniz teklif, sözleşme gibi her dokümanı öncelikle numaralandırarak iWorkBetter ERP dokümantasyon yönetim sistemine kayıt etmenizi ve sonrasında bu dokümanları ilgili kayıtlarla ilişkilendirmenizi sağlar. Yine aynı şekilde iWorkBetter ERP sistemine, e-posta olarak gelen dokümanları tek tıkla ilişkili projeye veya her bir müşterileriniz için açılmış olan firma kartı alanına ekleyebilirsiniz. Bu şekilde projeleriniz ile ilgili dokümanları veya müşterilerinize ait sözleşme, fatura, kartvizit vb. önemli evrakları tek bir platformdan takip etmenize olanak sağlar. Dolayısı ile iWorkBetter ERP dokümantasyon yönetim sistemi sizi fiziksel evrak yığınları arasında zaman kaybetmekten kurtarır.