İnsan Kaynakları

IWB olarak çalışanlarımızı şirketimizin sahip olduğu en değerli varlık olarak görürüz. Çalışanlarımızın potansiyellerini gerçekleştirecek, yaratıcılıklarını öldürmeden yeteneklerini sürekli olarak geliştirebilecek bir çalışma ortamı sağlamak temel hedefimizdir. Çalışan bağlılığı ve memnuniyetine önem veririz. Hedefimiz birlikte uzun yıllar çalışabileceğimiz, mutlu bir ekip ile güzel işlere imza atmaktır

Performans, eğitim, işe alım gibi tüm insan kaynakları süreçlerimiz iş analizine dayandırılmaktadır. İşe alım sürecinde kariyer portalımız, sosyal medya hesaplarımız ve çeşitli kariyer platformları üzerinden gelen başvurular değerlendirilmektedir. Değerlendirmeler adayların cinsiyeti, milliyeti, inancı, etnik kökeni, medeni durumu, cinsel tercihleri değil, fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek yapılandırılmış mülakat ile ölçümlenen bilgi, beceri ve yetkinlik sonuçlarına dayanmaktadır.

 

IWB çalışanlarının performansı yılda 2 kez, iş analizi sonuçlarına dayandırılarak yapılandırılmış performans takip sistemi aracılığı ile ölçülür. Performans sistemi üstün performansı ödüllendirme anlayışı üzerine kuruludur. Ücret artışları ve prim ödemeleri performans sistemi baz alınarak yapılır.

Kariyer başvurusu için;